Lễ đặt tên cho quảng trường Saigon ở thành phố Ottawa.

Ottawa : Lễ đặt tên cho một quảng trường có tên là Saigon diễn ra trong ngày thứ bảy 8 tháng 9 vừa qua ở thành phố Ottawa.
Trong số các quan khách tham dự lễ đặt tên có ông Jim Watson, thị trưởng thành phố.
Saigon Square nằm ở góc hai đường Somerset Street và Preston Street, trước the Plant Recreation Centre.
Ngoài việc thiết lập quãng trường Saigon, cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô vẫn đang xúc tiến việc quyên tiền xây cất một bảo tàng viện thuyền nhân, ghi dấu hàng chục ngàn thuyền nhân Việt được nhận vào Canada trong những năm cuối của thậpk kỷ 1970s và đầu của thập kỷ 1980s.
Tuy nhiên dự án xây cất bảo tàng viện thuyền nhân vẫn còn gặp trở ngại: tuy cộng đồng người Việt đã nỗ lực những chương trình quyên góp trong vòng 10 năm qua, nhưng cho đến nay số tiền quyên góp được chỉ trên dưới 1 triệu dollars, trong số chi phí dự trù cho việc xây cất một bảo tàng viện thuyền nhân lên đến 4.3 triệu dollars.

Tin tức khác...