Lại thêm hàng ngàn người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario và tỉnh bang Quebec

Toronto: Số người nhiễm covid ở hai tỉnh bang Ontario và Quebec tiếp tục ở mức hàng ngàn người một ngày, theo như những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 2 tháng 11.
Tại tỉnh bang Ontario,có thêm 977 người nhiễm covid trong ngày chúa nhật, sau khi có 1,015 người bị nhiễm trong ngày thứ bảy, và nâng tổng số người nhiễm covid trung bình trong vòng 7 ngày lên đến 919 người.
Có tổng cộng 77,655 người nhễm covid ở tỉnh bang Ontrario và phần lớn những người vừa bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario ở vùng thủ phủ Toronto, vùng Peel, vùng York và thành phố Ottawa.
Hiện có 328 người phải nằm bệnh viện và trong số này có 75 người phải nằm ở khu cấp cứu và 45 người phải dùng máy trợ thở.
Số người nhiễm ở tỉnh bang Quebec cũng vượt qua con số 1 ngàn người một ngày.
Theo bản báo cáo hôm thứ hai thì có thêm 1,037 người bị nhiễm và có thêm 12 người chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua.
Tại tỉnh bang Quebec có 108,018 người bị nhiễm, 9,337 người chết.
Có 499 người phải nằm bệnh viện và trong số này có 81 người phải nằm trong khu cấp cứu khẩn cấp.

Tin tức khác...