Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Houston: Ngày 20-12-2015 tại trụ sở cộng đồng người Việt Houston, Texas, Thành bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập.
Nhiều thân hào nhân sĩ, quân dân cán chính, các hội đoàn và nhiều đồng hương đã tham dự, ngoài ra còn có sự hiện diện của Dân biểu tiểu bang Hubert Võ.

Theo bà Nguyễn Thiên Kim, Bí thư thành bộ VNQDĐ Houston, cách đây 88 năm, vào ngày 25-12-1927 đảng cách mạng đầu tiên tại Việt Nam ra đời nhằm đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho giống nòi. Để đề cao và phát huy tinh thần bất khuất của những anh hùng dân tộc không chịu khuất phục trước cường quyền, một tổ chức tập họp giới trẻ tinh hoa, học thức, yêu nước với tuổi đời từ 18-22 đã đứng lên một lòng quyết tâm nhận sứ mệnh lịch sử để cứu dân, cứu nước đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi nước VN. Họ là những anh hùng hy sinh cả cuộc đời tương lai, tuổi trẻ cho nền độc lập của dân tộc. Gương hy sinh trong sáng của các anh hùng đáng để cho thế hệ mai sau noi theo.

Tin, ảnh: Bạch Cúc
hou 241126

More Stories...