Kiểu làm tóc mới cho những phụ nữ trong thời đại dịch COVID-19

Toronto: Trong thời đại dịch COVID-19 các tiệm làm tóc, các tiệm cắt tóc… không được coi là những dịch vụ cần thiết nên không được mở cửa.. Trong thời đại dịch quý ông sẽ có những bộ tóc dài như các thành viên của ban nhạc Beattles ngày xưa.
Còn quý bà thì nghe nói trong những món hàng mà khách hàng mua nhiều nhất, mua hết không còn là những kẹp tóc và thuốc nhuộm tóc cho phụ nữ.
Nếu tình trạng không kiếm được thuốc nhuộm tóc kéo dài, nhiều phụ nữ có thể phải đổi kiểu tóc mới: nửa nạc nửa mỡ như những con skunks??

Tin tức khác...