Khuynh hướng mới của những người Canadians: mua thực phẩm ở những tiệm bán giá hạ

Toronto: Trong những năm gần đây, các tiệm bán thực phẩm với giá rẻ, đã gần đuổi kịp những đại công ty bách hóa, như công ty Costco hay Walmart.

Năm 2013, công ty bách hóa Target mở những chi nhánh ở Canada, nhưng vì thua lỗ, đã phải đóng cửa rút lui vào năm 2015.

Hiện nay hai đại công ty Hoa Kỳ lớn nhất  cạnh tranh với các công ty Canada trên lãnh vực bán lẻ là công ty Costcon  và công ty Walmart.

Công ty Costco hiện có 95 đại cửa tiệm bán hàng trên toàn Canada và dự trù sẽ mở thêm 3 tiệm nữa trong năm nay 2017, trong khi công ty Walmart có 410 chi nhánh trên toàn Canada.

Các công ty bách hóa chính ở Canada cũng đã bành trướng thêm những cửa tiệm chuyên bán hàng hóaaa với giá rẻ, để cạnh tranh với hai đại công ty Mỹ này.

Công ty bách hóa Loblaws có hệ thống  tiệm bán hàng với giá rẻ là No Frills, công ty  Metro có hệ thống tiệm bán lẻ với giá rẻ có tên là  Food Basic và công ty Sobeys có những cửa tiệm bán hàng hóa với giá rẻ là  Freshco.

Hệ thống tiệm No Frills có đến 500 cửa tiệm hoạt động trên toàn Canada.

Người ta cũng thấy khuynh hướng của  mua sắm của những người Canadians ngày một tằn tiện, và đã giúp cho các tiệm bán lẻ với giá rẻ phát triển mạnh mẽ.

 

Tin tức khác...