Khúc tình buồn Hy Lạp

Mắt Tím

Này em miền nắng gió
Địa Trung Hải mặn nồng
Ru hồn ai dậy sóng
Bồng bềnh những yêu thương

Này em chiều nắng nhạt
Lang thang đền phế xưa
Hồn ru trong thần thoại
Hy Lạp thuở oai hùng

Này em ngày nắng tắt
Lay lắt bóng hoàng hôn
Chiều lang thang thành cổ
Hôn hoàng lối cỏ xưa

Này em miền nắng ấm
Lần theo dấu chân ai
Dấu chân người truyền giáo
Hằn in khắp mọi miền

Athens chiều gió lộng
Người xưa biệt phương nào
Cảnh xưa giờ hoang phế
Ngậm ngùi nỗi ly tao

Chia xa từ dạo ấy
Tơ lòng nghe vương mang
Điệu ru buồn ai nỡ
Để quên câu giã từ.

Ừ thôi thì em nhé
Nói nhiều cũng biệt ly
Trao em lời yêu ngõ
Hy Lạp khúc tình buồn.

 

Mắt Tím
Toronto 23/10/2017
 

More Stories...