Không có nhiều người Canadians đi chích ngừa cúm.

Ottawa: Theo bản công bố của cơ quan y tế công cộng Canada phổ biến trong hôm thứ hai ngày 12 tháng 11, thì trong năm ngoái 2017, chỉ có 38 phần trăm những người trưởng thành ở Canada đi chích ngừa cúm, và đã không đạt được những tiêu chuẩn mà các cơ quan y tế mong đợi.
Hàng năm có khoảng 12,200 người Canadians phải vào bệnh viện và trong số những người này có 3,500 người chết.
Theo các viên chức của cơ quan y tế thì có quá ít người chích ngừa cúm, cho dù chích ngừa cúm không phải trả tiền như đi chích ngừa cúm ở Hoa Kỳ.
Phần lớn những người không chịu đi chích ngừa vì họ nghĩ là họ không cần hay thuốc chủng không có hiệu nghiệm.
Ngoài ra những thông tin của truyền thông trong năm qua là thuốc chủng ngừa cúm không hiệu nghiệm, cũng khiến số người muốn đi chủng ngừa sút giảm.
Theo bác sĩ Howard Njoo, phó giám đốc cơ quan y tế công cộng Canada thì việc chích ngừa cúm không những ngừa bệnh cúm cho mình và còn cho cả người thân không bị lây bệnh.
Cũng theo bác sĩ Njoo thì chích ngừa cúm sẽ tạo thêm sức mạnh cho hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể, chống lại những vi trùng cúm có thể gây chết người, nhất là cho những người lớn tuổi.

Tin tức khác...