Khó khăn khi đi du lịch, cho những người Canadians đã chủng ngừa covid bằng hai loại khác nhau

Ottawa: Với số người lây nhiễm covid trên thế giới bắt đầu sút giảm, số người đi du lịch gia tăng trở lại.
Phần lớn các quốc gia trên thế giới đã đòi những du khách đến xứ sở của họ phải chủng ngừa covid hoàn toàn.
Lấy thí dụ trường hợp ở nước Mỹ, chính quyền xứ này đòi các du khách phải được chủng ngừa nhưng phải chủng ngừa bằng những loại thuốc mà bộ y tế Hoa Kỳ chuẩn y là Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson.
Như thế những du khách chủng ngừa bằng những loại thuốc chủng khác như Astra Zeneca, thuốc chủng ngừa covid của Trung quốc, thuốc chủng ngừa covid của Cuba có thể sẽ không được nhập cảnh vào nước Mỹ.
Riêng ở Canada thì còn thêm một khó khăn khác nữa, là ngoài việc có một số người được chủng ngừa bằng thuốc Astra Zeneca như thủ tướng Trudeau, thủ hiến Doug Ford, còn có những người được chủng ngừa hai mũi bằng hai loại thuốc chủng khác nhau.
Hoa Kỳ là một trong số nhiều quốc gia không công nhận việc chủng ngừa covid bằng hai thứ thuốc chủng khác nhau: điều đã xảy ra cho hàng triệu người ở Canada.
Trong hôm thứ ba ngày 5 tháng 10, hiệp hội những cơ quan du lịch Canada ACTA, đã lên tiếng khuyến cáo chính quyền liên bang phải thương thảo với các quốc gia khác gồm cả Hoa Kỳ, bằng lòng cho những người Canadians được chủng bằng hai mũi thuốc khác nhau, được nhập cảnh Hoa Kỳ.
Cũng có nhiều khuyến cáo nói là Canada hiện nay đã có dư thừa thuốc chủng, thì nên chủng ngừa mũi thứ ba cho cư dân và như thế sẽ dễ dàng cho những người Canadians đi du lịch.

Tin tức khác...