Khi những bạn đồng viện thân thiết, trở thành kẻ thù của nhau

Toronto: Ngày bầu cử chính quyền thị chính ở các thành phố trong tỉnh bang Ontario đã cận kề, ngày 22 tháng 10 sắp đến. Cư dân ở các thành phố như Mississauga, Brampton, Toronto.. sẽ đi bầu lại thị trưởng cũng như các nghị viên của hội đồng thành phố.
Phần lớn các thành phố khác ở tỉnh bang Ontario đã không có những thay đổi trong số nghị viên được bầu, trừ thành phố Toronto.
Mới đây thủ hiến Doug Ford và chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến đã đưa ra một đạo luật mới nhằm cắt giảm số nghị viên ở thành phố Toronto từ 47 nghị viên xuống còn 25 nghị viên.
Như thế nhiều nghị viên đương nhiệm sẽ phải tranh nhau một ghế đại diện, vì số ghế đã giảm gần phân nửa.
Như trường hợp xảy ra cho hai nghị viên Josh Matlow và Joe Mihevc. Nghị viên Matlow đại diện cho khu vực 22 trong vòng 8 năm qua, trong khi nghị viên Mihevc đại diện cho khu vực 21 trong vòng 27 năm qua.
Hai khu vực này được sáp nhập thành 1 và chỉ bầu 1 nghị viên.
Vì thế trước đây hai nghị viên Matlow và Mihevc là bạn thân thiết, nhưng trong cuộc bầu cử nghị viện thành phố sắp diễn ra, hai người này sẽ trở thành địch thủ của nhau và sẽ chỉ có một trong hai người được chọn làm đại diện cho khu vực mới: khu vực 12 trong thành phố Toronto.

Tại khu vực 1, hai nghị viên từng là những người bạn cùng chí hướng cũng phải đối diện trong cuộc tranh chức nghị viên thành phố.
Nghị viên Vincent Crisanti là một nghị viên lâu năm và là người ủng hộ thủ hiến Doug Ford, và nghị viên Michael Ford, cháu ruột của thủ hiến Ford.

Tin tức khác...