Kêu gọi các sinh viên Canada đang học ở Hồng Kông về nước.

Vancouver: Trong hôm thứ ba ngày 19 tháng 11, các viên chức của trường đại học UBC ở thành phố Vancouver đã khuyến cáo những sinh viên của trường đại học này, đang là sinh viên “trao đổi” với các trường đại học Hồng Kông, nên trở lại Canada.
Cũng theo các giới chức của trường đại học UBC thì họ đã liên lạc được với 32 sinh viên của trường này, đang theo học ở các trường đại học Hồng Kông.
Trong 6 tháng qua, Hồng Kông đã chao đảo vì những cuộc biểu tình chống chíng phủ diễn ra hàng tuần, và càng ngày càng có thêm những bạo động.
Tính đến ngày thứ hai 18 tháng 11, có 11 sinh viên trường đại học UBC đã rời Hồng Kông trở lại Canada, và còn 21 sinh viên vẫn còn ở lại.
Phát ngôn viên của một trường đại học khác ở tỉnh bang B.C. là trường đại học Fraser cho biết là có 17 sinh viên của trường này đang học hoán chuyển ở các trường đại học Hồng Kông, và họ cũng đang làm việc với các sinh viên này quay lại Canada.
Các giới chức của các trường đại học khác ở Canada như trường đại học Mc Gill, trường đại học Queen’s, và trường đại học Toronto cũng khuyến cáo các sinh viên của các trường này, đang học hoán chuyển ở Hồng Kông, nên quay về.
Thật ra các sinh viên này có ở lại cũng chẳng có trường hay thầy dạy học, khi các trường đại học đã là những bãi chiến trường của những người biểu tình và cảnh sát.

Tin tức khác...