Họp mặt đồng hương Sóc Trăng-Bạc Liêu-Cà Mau

Ngày 11/3/2017, Hội Ái Hữu Sóc Trăng-Bạc Liêu-Cà Mau đã tổ chức buổi họp mặt đồng hương tại nhà hàng Ocean Palace, Houston, Texas.

Rất đông đồng hương, thân hữu, hội đoàn đến chung vui trong tình tha hương ngộ cố tri.

Sóc Trăng-Bạc Liêu-Cà Mau là ba tỉnh miền Tây thuộc cực Nam của nước Việt Nam,trải qua nhiều sự sáp nhập chia cắt hiện nay được gọi như trên.

Cũng như bao buổi họp mặt khác, họp mặt của Hội Ái Hữu Sóc Trăng-Bạc Liêu-Cà Mau cũng có văn nghệ, dạ tiệc thật đặc sắc. Cám ơn ban tổ chức đã mang tới một ngày vui để gắn bó thêm tình đồng hương.

Bạch Cúc

Tin tức khác...