Hỗn loạn diễn ra ở nghị viện tỉnh bang Ontario.

Toronto: Hỗn loạn đã diễn ra trong nghị viện tỉnh bang Ontario trong buổi chiều hôm thứ tư ngày 12 tháng 9, khi nghị viện tỉnh bang nhóm họp để biểu quyết về dự luật nhằm cắt giảm số nghị viên trong hội đồng thành phố Toronto từ 47 nghị viên xuống còn 25 nghị viên.
Những người dự khán trên ban công của nghị viện đã la ó phản đối việc biểu quyết và đã bị các nhân viên an ninh mời ra ngoài. Có hai người bị còng tay.
Trong khi đó ở hội trường nghị viện, bà thủ lãnh đảng đối lập NDP cũng như nhiều dân biểu tỉnh bang thuộc đảng NDP cũng bị mời ra ngoài, vì đã đập bàn phản đối.
Trong ngày hôm thứ ba, thẩm phán của tòa án tỉnh bang Ontario đã phán quyết là quyết định cắt giảm nghị viên hội đồng thành phố Toronto của chính quyền tỉnh bang Ontario là vi hiến.
Tuy nhiên thủ hiến Ford đã dùng điều 33 của hiến pháp cho phép chính quyền tỉnh bang tiến hành việc cắt giảm, cho dù tòa án đã bác bỏ.
Những người phản đối đã cho là thủ hiến Ford đã hành động như 1 nhà độc tài, không tôn trọng dân chủ.

Tin tức khác...