Hơn 1.300 nhân viên nhà trẻ tại Montréal và Laval đình công

Hơn 1.300 nhân viên thuộc các nhà trẻ công tại Montréal và Laval tuần qua đã bắt đầu đình công vô thời hạn.

Cuộc đình công làm ảnh hưởng đến 57 trung tâm giáo dục mẫu giáo (CPE), sẽ khiến các phụ huynh của khoảng 3.000 trẻ phải tìm nơi giữ trẻ khác để tạm thời thay thế.

Các nhân viên này đã làm việc không có hợp đồng tập thể kể từ tháng 3 năm 2015, và đã từng có nhiều cuộc đình công 1 ngày trong mấy tháng qua. Hồi giữa tháng 5, nghiệp đoàn đại diện cho họ đã bỏ phiếu ủng hộ một cuộc đình công vô thời hạn.

Nathalie Fontaine, một đại diện nghiệp đoàn trên bàn thảo luận, nói rằng cả hai phía đều còn những cách biệt trên các vấn đề chính.

Những mối quan tâm chính của phía nhân viên liên quan đến thời khóa biểu, tuổi già và điều kiện làm việc.

Bà Fontain nói cuộc đình công vẫn được xúc tiến, cho dù các cuộc thảo luận giữa các nhân viên và giới chủ nhân đang tiếp diễn.

Có 993 nhà trẻ công trên khắp tỉnh bang Québec.

Tin tức khác...