Hội thảo “Spiritualité & Vivre ensemble en paix”

Tối thứ Năm 30 tháng 5 vừa qua, bà Nguyễn Thị Bé, người sáng lập Hội UniAction đã tổ chức buổi hội thảo “Spiritualité & Vivre ensemble en paix” tại phòng hội nghị “Tour de la Banque Nationale”, số 600 De la Gauchetière Ouest, lầu 4.

Hơn 50 người đến tham dự buổi hội thảo với các diễn giả:  Ông Cheikh Bentounes, người sáng lập ra chương trình “Spiritualité & Vivre ensemble en paix”, Ông Vũ Văn Thái, Tổng Thư Ký Giáo hội Việt Nam Thế giới, Bà Danièle Henkel, fondatrice et présidente des Entreprises Danièle Henkel Inc., Marc Imbeault, Philosophe et Auteur, Patrick Desmarais, Président de la Fondation Emergence.

Các diễn giả trình bày về quan niệm sống trong một bầu khí hòa bình, thân thiện giữa các chủng tộc trên thế giới. Bà Nguyễn Thị Bé cho biết:”Tâm linh xuất từ tâm trí và linh hồn của con người, là nơi mà lòng nhân bản của mỗi người xuất ra từ đó. Để có thể sống chung trong hòa bình giửa một xã hội đầy thử thách, chúng ta nên hòa hợp sống với nhau bằng lòng từ bi, tha thứ và hòa giải.”

Tin tức khác...