Hội Phụ Nữ họp đại hội thường niên

Hôm Chủ nhật 28/05, Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto đã họp đại hội thường niên, với sự tham dự của gần 100 hội viên, thiện nguyện viên và nhân viên.
Sau nghi thức chào cờ, bà Nguyễn Kim Bảo, thay mặt ban tổ chức, đã trình bày lý do tổ chức đại hội. Tiếp theo phần phát biểu của bà Hoàng Bình Minh, Chủ tịch Hội, đại hội đã thông qua các sinh hoạt cộng đồng trong năm qua. Kế đó, giám đốc điều hành Hội, ông Trương Vinh đã tường trình các dịch vụ và thành quả hoạt động của Hội và bà Kim Quý, thay mặt thủ quỹ, công bố tình trạng tài chánh của Hội.
Dịp này, Hội cũng đã phân phối bản báo cáo thường niên cho các tham dự viên hiện diện, và trao bằng tưởng lục cho các thiện nguyện viên trẻ đã trợ giúp Hội.
Đại hội cũng đã biểu quyết chấp thuận Dự thảo Tu chính Điều lệ hội do ông Lê Xuân Lộc đề xuất.
Đại hội thường niên Hội Phụ nữ Việt Nam Toronto đã kết thúc vào lúc 1 giờ trưa cùng ngày sau phần hỏi đáp.
Ảnh: Hội Phụ nữ

Tin tức khác...