Hội Ngộ Mùa Xuân – Trung tâm Văn bút Nam Hoa Kỳ

Ngày 24/3, tại nhà hàng Thiên Phú Houston, TX, Trung tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Nam Hoa Kỳ đã tổ chức ngày hội ngộ, giới thiệu tân Ban chấp hành: Chủ tịch Túy Hà, Đệ nhất Phó chủ tịch Trần thu Nga, Đệ nhị Phó Chủ tịch Huỳnh công Ánh, Tổng thư ký Trương sỹ Lương, Thủ quỹ: Cù hòa Phong và phát hành kỷ yếu kỷ niệm 25 năm văn học nghệ thuật do các hội viên của trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ sáng tác.
Văn Bút Nam Hoa Kỳ được thành lập ngày 20/7/1991, sinh hoạt thường xuyên cho đến ngày nay. Ngoài việc sáng tác để bảo tồn văn hóa Việt, làm mới văn học, trung tâm Văn Bút còn có nhiệm vụ lên tiếng luôn bảo vệ người cầm bút đang bị áp bức trên khắp thế giới.
Văn Bút Nam Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa và yểm trợ ra mắt tác phẩm mới cho nhiều văn, thi sĩ trong và ngoài hội Văn Bút.
Bạch Cúc

Tin tức khác...