Hội đồng quản trị của công ty điện Hydro One tự ý tăng lương.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 14 tháng 5, các thành viên của hội đồng quản trị công ty điện lực Hydro One của tỉnh bang Ontario, đã họp và tự ý tăng lương cho họ: ông chủ tịch hội đồng quản trị công ty điện lực được tăng lương $70,000 và số lương của ông ta hiện nay là $330,000 một năm.
Còn các thành viên trong hội đồng quản trị cũng bỏ phiếu chấp thuận cho họ thêm 25 ngàn dollars và nâng số tiền lương hàng năm của họ là 185 ngàn dollars.
Chúng ta cũng biết là các nhân viên của các hội đồng quản trị các công ty chỉ đi họp một năm vài lần, chứ không phải làm việc 8 tiếng đồng hồ một ngày như những người thường.
Lương và bổng lộc của ông Mayo Schmidt, chủ tịch điều hành công ty điện lực quốc doanh Hydro One lên đến 6.2 triệu dollars một năm.
Việc tự tăng lương của các thành viên hội đồng quản trị công ty điện lực Hydro One đã tạo nhiều chỉ trích, nhất là trong thời gian có cuộc tranh cử nghị viện tỉnh bang.
Bà Kathleen Wynne, thủ hiến tỉnh bang đã cho biết bà sẽ cho mở cuộc điều tra, trong khi ông Doug Ford thủ lãnh của đảng Bảo Thủ Cấp Tiến nói là nếu đảng PC thắng cử, ông sẽ cho toàn bộ hội đồng quản trị công ty điện lực Hydro One nghỉ việc.
Tưởng cũng nên nói thêm là tiền điện mà cư dân trong tỉnh bang Ontario phải trả là mức tiền điện cao nhất ở Canada, so với các tỉnh bang khác.

Tin tức khác...