Hội đồng giáo dục thành phố Toronto phải chi gần 100 triệu dollars cho những giáo viên nghỉ ốm hàng năm.

Toronto: Theo những tin tức công bố hôm thứ tư ngày 5 tháng 12 thì trong năm ngoái 2017, hội đồng giáo dục thành phố Toronto, hội đồng giáo dục lớn nhất Canada, đã phải chi thêm 96.5 triệu dollars để mướn những giáo viên dạy bù cho những giáo viên trong thành phố nghỉ vì bệnh, vì lý do tôn giáo hay vì lý do gia đình.
Tính trung bình chính quyền thành phố Toronto đã phải chi thêm $5,622 cho mỗi đầu người trong số 17 ngàn giáo viên làm việc toàn thời gian cho thành phố.
Theo bà Lisa Thompson, bộ trưởng giáo dục tỉnh bang Ontario thì việc nghỉ bệnh của giáo viên trong thành phố Toronto, là một trong những vấn đề cần được xem xét lại.

Tin tức khác...