Hội Chợ Y tế Cộng đồng Khu vực F

Trong trung tâm trụ sở cộng đồng Alief rất mát mẻ đầy ấp tình người, nhiều đồng hương đến tham gia Hội chợ Y Tế do Nghị Viên Steve Le hợp tác với Dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo Hội trưởng Hội Dược sĩ Việt Mỹ Houston đồng tổ chức.

Hội chợ khai mạc lúc 12 giờ trưa, kết thúc vào 4 giờ chiều ngày 9/4, khám sức khỏe miễn phí cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc cho cư dân trong vùng.

Hội chợ được sự bảo trợ của các cơ sở y tế trong thành phố: HOPE clinc, BPSOS, Kim Sơn, Thời Báo, IB Sina Health service, BHC, Hội Dược sĩ…

Bạch Cúc

Tin tức khác...