Hoa kỳ buộc tội công ty Huawei và sẽ dẫn độ bà Mạnh từ Canada về Mỹ.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ hai ngày 28 tháng giêng, bộ tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức buộc tội công ty Huawei 13 tội danh, đồng thời xúc tiến việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu từ Canada về Mỹ.
Theo bản cáo trạng của bộ tư pháp Hoa Kỳ, thì công ty viễn thông Huawei đã thiết lập một công ty con có tên là Skycom Tech để bán những dụng cụ điện tử có những bộ phận làm từ Hoa Kỳ, cho Ba Tư, bất chấp lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Ba Tư.
Bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chánh công ty Huawei và là con gái của ông chủ tịch điều hành công ty Huawei này, đã bị cơ quan an ninh Canada bắt giữ ở phi trường Vancouver, theo lời yêu cầu của cơ quan an ninh Hoa Kỳ, khi bà này trên đường từ Hồng Kông đến Mễ Tây Cơ.
Và Hoa Kỳ có thời gian 60 ngày cho đến ngày 30 tháng giêng năm nay, để dẫn độ bà Mạnh qua Mỹ thụ án.

Tin tức khác...