Hệ thống siêu thị Trung quốc bành trướng qua Canada

Vancouver: Trong hôm thứ sáu ngày 26 tháng 10, hệ thống siêu thị Trung quốc, the Sungiven Foods, loan báo là công ty này sẽ thiết lập một chi nhánh siêu thị đầu tiên ở ngoài Trung quốc, và chi nhánh này sẽ ở thành phố Vancouver.
Phát ngôn viên của chi nhánh hệ thống siêu thị Sungiven Foods Canada, cho biết là hệ thống siêu thị sẽ cho thiết lập một chi nhánh đầu tiên ở Canada vào tháng 11 năm nay, với dự trù là thiết lập 15 chi nhánh trên toàn tỉnh bang B.C. trong vòng 5 năm sắp đến, ở những khu vực có đông những người Á Châu sinh sống.
Hệ thống siêu thị Sungiven Foods thiết kế bằng những cửa tiệm không quá lớn, để cho khách hàng có thể tìm thấy những món hàng mà họ cần, một cách dễ dàng.

Tin tức khác...