Hệ thống quản trị nền kỹ nghệ nuôi bò sữa ở Canada.

Ottawa: Mới đây tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên tiếng tố cáo là Canada đã đánh thuế lên sữa và các sản phẩm sữa nhập cảng từ Hoa Kỳ với mức thuế 272 phần trăm, và gây khó khăn cho nền kỹ nghệ nuôi bò sữa ở Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump cũng đe dọa là ông sẽ hủy bỏ thỏa ước NAFTA nếu không có những nhượng bộ đến từ Canada.
Việc đánh thuế 272 phần trăm lên các sản phẩm sữa nhập cảng vào Canada là đúng, mà mục tiêu của chính quyền liên bang là duy trì mức lợi tức cho những nông gia nuôi bò sữa.
Số nông gia này chỉ có 11 ngàn người nhưng họ là một tập thể có ảnh hưởng chính trị rất mạnh ở Canada.
Chính quyền liên bang Canada đã thiết lập một hệ thống quản trị về số lượng sữa cần thiết gọi là the supply management, để duy trì giá bán các loại sữa, gà vịt và trứng ở một mức ổn định và không bị ảnh hưởng bởi số lượng nhập cảng từ các nước ngoài.
Chính quyền Hoa Kỳ cũng trợ giúp nền kỹ nghệ nuôi bò sữa ở Mỹ, nhưng một cách gián tiếp là giảm thuế, trong khi chính quyền liên bang Canada trợ giúp nền kỹ nghệ này một cách trực tiếp.
Ông Maxime Bernier, dân biểu của đảng Bảo Thủ đã ra tranh cử chức thủ lãnh đảng này, với chủ trương hủy bỏ hệ thống quản trị sữa, vì theo ông Bernier hệ thống này đã gây thiệt hại tài chánh cho những người nghèo: những người phải mua sữa và các sản phẩm sữa quá cao.
Ông Bernier đã thua ông Andrew Scheer trong đường tơ kẽ tóc trong cuộc bầu cử thủ lãnh. Mới đây ông Bernier cho biết ông thua vì những nông gia nuôi bò sữa, mua thẻ đảng viên vào bỏ phiếu để ngăn ông không thắng cử.
Theo đài CBC thì những nông gia nuôi bò sữa và nuôi gà có số lợi tức trung bình cao hơn những người Canadians bình thường: lương trung bình của một gia đình người Canadians sau khi trừ thuế là $69,100, trong khi lương trung bình một gia đình nông gia nuôi bò sữa ở Canada là $147,800 và lương trung bình của một nông gia nuôi gia cầm là $180,400.

Tin tức khác...