Hàng triệu nhân công Tàu sẽ bị cho nghỉ việc trong một nền kinh tế “ma”

Bắc Kinh (CBC):Tại miền trung của Trung quốc, thành phố Jin Cheng lại bị phủ thêm một lớp bụi đen.

Xung quanh thành phố này là những mỏ than, với những đoàn xe lửa chở than, cung cấp cho thị trường.

Những đoàn xe lửa với các toa tầu trống rỗng vẫn tiếp tục chạy đi, chạy lại, một cách bận rộn, dù than đã không còn cần nhiều cho nền kỹ nghệ xứ này, như trước.

Mức tăng trưởng kinh tế của Trung quốc hiện nay là 6.9 phần trăm, chỉ bằng một nửa mức tăng trưởng của xứ này trong một thập kỷ trước( và không biết là chúng ta có nên tin vào những con số mà mấy anh Tầu đã công bố?).

Hàng loạt những hầm mỏ và hãng xưởng “ma” (zombie) ở xứ này, tiếp tục sản xuất những hàng hóa mà chẳng có ma nào cần!

Các hãng xưởng ma vẫn tiếp tục được duy trì hoạt động, vì các nhà lãnh tụ Trung quốc sợ rằng, nếu họ cho đóng cửa, sẽ gây những bất mãn trong dân chúng, và có thể gây ra những vụ chống đối tương tự như vụ Thiên An Môn trước đây?

Nhưng che dấu đến một mức nào đó, rồi cũng phải lộ ra.

Bắc Kinh sẽ phải tìm cách sửa chữa lại những lỗi lầm về đường hướng kinh tế, nếu muốn tồn tại.

Theo những nguồn tin thân cận, chính quyền Bắc Kinh sẽ cho công bố việc cho 1.8 triệu nhân công nghỉ việc, những người làm trong kỹ nghệ hầm mỏ và kỹ nghệ thép.

Việc layoffs này sẽ gây ảnh hưởng cho khoảng 6 triệu nhân công khác.

Trong tuần này 5 tháng 3, gần 3 ngàn đại biểu trên toàn Trung quốc, sẽ đến Bắc Kinh để họp thường niên trong một cuộc hội nghị hiệp thương, trước khi chủ tịch Tập Cận Bình cho công bố chương trình phát triển kinh tế trong 5 năm sắp đến.

Trong khi đó, cư dân Trung quốc dường như không tin tưởng vào tài lãnh đạo của đảng cộng sản xứ này: trong vòng 18 tháng qua, các cư dân Trung quốc đã chuyển ra ngoại quốc khoảng 1 ngàn tỷ Mỹ kim. Họ dùng tiền này mua nhà cửa, mua các cơ sở thương mại ở nước ngoài.

Trong khi trị giá của đồng yuan tiếp tục sút giảm.

Tin tức khác...