Hàng triệu đô-la học bổng đại học đang chờ sinh viên!

Hiện ở Canada mỗi năm vẫn còn hàng triệu đô-la học bổng đại học chưa có sinh viên nào xin.

Lý do lớn nhất theo bà Lesley-Anne Scorgie, một chuyên gia tài chính và cũng là chủ tịch kiêm nhà sáng lập MeVest – một công ty tư vấn tài chính cá nhân có trụ sở ở Calgary, là nhiều sinh viên hiện nay không màng đến việc nộp đơn xin chúng. Họ cứ nghĩ rằng quá trình nộp đơn quá nhiêu khê, hoặc cần phải có điểm số rất cao mới xin được, hay bản thân phải ở trong hoàn cảnh tài chính thật bấp bênh.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Scorgie, thì ba lý do nói trên thực sự chỉ là vài yêu cầu trong số chỉ 1/3 suất học bổng hiện có, trong khi 2/3 vẫn đang sẵn sàng để được cấp cho các sinh viên. Theo bà Scorgie không cần phải là một thiên tài, hay một siêu sao thể thao mới có thể xin học bổng.

Bà Scorgie khuyên để có thể tranh thủ được số tiền học bổng, sinh viên có thể tiếp cận 3 nguồn cơ sở nhu liệu chính, hoặc cũng có thể đích thân đến văn phòng hỗ trợ tài chính của một trường mà mình chọn, và sẽ được sắp xếp gặp trực tiếp cố vấn tài chính để được hướng dẫn.

Hạn chót để xin học bổng là vào cuối tháng 5. Để xin học bổng, sinh viên nên tìm kiếm theo khu vực địa lý và theo lĩnh vực nghiên cứu. Thời gian bỏ ra cho mỗi đơn có thể từ 5 đến 25 giờ.

Bà Scorgie nói bà từng nộp đơn liền một lúc xin 21 học bổng, và cuối cùng nhận được 5, nhờ vậy đã có thể chi trả cho 30% các chi phí giáo dục.

Tin tức khác...