Hàng trăm người xếp hàng chờ mua cần sa

Toronto: Ngày 1 tháng 4 năm nay 2019, là ngày khai trương của một số trong số 25 tiệm cần sa được phép mở cửa bán lẻ cho công chúng tại tỉnh bang Ontario.
Trong sáng hôm thứ tư, hàng trăm người đã xếp hàng trước cửa tiệm bán cần sa Nova Cannabis trên đường Queen Street West.
Có nhiều người vì muốn mua được cần sa đúng ngày, cho nên đã chăng lều ngủ qua đêm hôm thứ ba trước các cửa tiệm sẽ bán cầns a.
Chỉ có 9 trong số 25 tiệm được quyền mở, đã khai trương đúng ngày thứ hai 1 tháng 4.
Tuy cần sa được hợp thức hóa, nhưng cần sa chợ đen vẫn phát triển mạnh vì giá cần sa bán lẻ vẫn cao hơn giá cần sa chợ đen đến 50 phần trăm.
Các băng đảng vẫn tiếp tục trồng cần sa bất hợp pháp vì đây vẫn là nguồn lợi nhuận cao cho những băng đảng này ở Canada.

Tin tức khác...