Hàng ngàn tiệm cắt tóc kiến nghị tiếp tục đóng cửa vì sợ đại dịch

Trong lúc nhiều tiệm buôn cửa hàng nôn nóng mau được phép mở cửa lại thì hàng ngàn thợ cắt tóc ký tên lập kiến nghị cho ngành chưng diện sắc đẹp được nghỉ làm việc lâu thêm vì sợ không thể giữ khoảng cách với khách hàng và có thể bị lây nhiễm bệnh COVID-19.

Họ nói rằng họ không thể giữ khoảng cách vật lý 2 mét cần thiết giữa họ và khách hàng.

Đến sáng ngày Thứ Hai 4/5, một bản kiến ​​nghị đã thu thập được hơn 3.000 chữ ký yêu cầu bác sĩ Bonnie Henry, cán bộ y tế tỉnh, và Bộ trưởng Y tế Adrian Dix tạm dừng việc mở lại các thẩm mỹ viện quá sớm.

Bản kiến nghị viết “Chúng tôi cần phải thực hiện các bước chu đáo như chúng tôi đã làm cho đến nay. Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ cần tiếp tục đo lường và cân nhắc trong các quyết định để mang lại lợi ích và bảo vệ chúng tôi.”

Bản kiến ​​nghị nói tỉnh bang B.C. nên theo gương của California là tiếp tục giữ các thẩm mỹ viện đóng cửa trong thời gian này. “Hành động như vậy chắc chắn sẽ giúp giảm căng thẳng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng tôi và đảm bảo chúng tôi có thể tiếp tục tiến về phía trước về mặt kinh tế chứ không phải ngược lại.”

Họ nói bình thường họ đã phải tự cung cấp đồ nghề cắt tóc và vật liệu đồ đạc. Nếu họ phải cáng đáng việc cung cấp thiết bị bảo vệ an toàn cá nhân nữa thì sẽ thêm một gánh nặng chi phí liên quan đến nghề nghiệp.

Tin tức khác...