Hàng loạt những hệ thống phòng tập thể dục phải khai phá sản

New York: Một trong những ngành kỹ nghệ bị thiệt hại nặng nề nhất trong kỳ đại dịch COVID-19 là các hệ thống phòng tập thể dục .
Trong hôm thứ hai ngày 15 tháng 6, hệ thống phòng tập thể dục 24 Hour Fitness đã xin khai phá sản vì COVID-19 và vì hệ thống các phòng tập này đã phải đóng cửa từ nhiều tháng qua, không thu được lợi tức.
Theo lời người phát ngôn viên của hệ thống phòng tập 24 Hour Fitness thì sau khi khai phá sản, chủ nhân của hệ thống phòng tập này sẽ cho đóng cửa 100 phòng tập, và tiếp tục mở cửa khoảng 300 phòg tập khác trên toàn nước Mỹ.
Một hệ thống phòng tập thể dục khác ở Mỹ là Gold’s Gym với trên 700 phòng tập trên toàn nước Mỹ, cũng đã xin khai phá sản trong tháng 5 vừa qua.
Những người thiệt hại nhiều nhất là những nhà đầu tư bỏ tiền mua cổ phiếu của các hệ thống phòng tập này, cũng như các ngân hàng cho các hệ thống phòng tập này mượn tiền.
Vì sau khi khai phá sản, các hệ thống phòng tập thể dục vẫn có thể hoạt động sau khi không phải trả số nợ mà họ đã mượn.

Tin tức khác...