Hãng hàng không West Jet trả tiền lại cho hành khách mua vé mà không đi được vì COVID-19

Hôm 8 tháng 6, công ty hàng không WestJet đã quyết định thay đổi chính sách về việc bồi hoàn cho những hành khách mà các chuyến bay bị hủy bỏ vì đại dịch COVID-19: thay vì chỉ cho khách hàng những tín dụng, để người này có thể dùng trong một thời hạn nhất định, công ty West Jet đã trả lại tiền vé cho một số hành khách.

Công ty West Jet là công ty hàng không đầu tiên ở Canada, trả lại tiền vé cho khách hàng. Nhiều khách hàng sau trận đại dịch, sẽ không muốn đi du lịch nữa và sẽ lấy lại được tiền.

Hiện nay có những nỗ lực của nhiều nhóm người tiêu thụ, yêu cầu chính quyền liên bang buộc các công ty hàng không trả lại tiền vé cho khách hàng, thay vì cho những tín dụng.

Có đến ba thỉnh nguyện thư được gửi lên quốc hội Canada yêu cầu chính quyền liên bang buộc các công ty hàng không phải trả tiền lại cho khách hàng với trên 100 ngàn chữ ký.

Chính quyền các quốc gia Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu, đã buộc các công ty hàng không phải trả lại tiền cho khách hàng, nhưng chưa có những biện pháp tương tự ở Canada.

Tin tức khác...