Hạn chót di tản ra khỏi Afghanistan vẫn là ngày 31 tháng 8.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 24 tháng 8, thì ngày chót mà các lực lượng đồng minh có thể di tản kiều dân và những cộng sự viên ra khỏi xứ Afghanistan vẫn là ngày 31 tháng 8.
Cũng theo những nguồn tin báo chí thì tổng thống Biden sau khi tham khảo ý kiến với các cố vấn an ninh, đã quyết định không gia hạn thêm thời gian di tản người ra khỏi phi trường Kabul.
Trước đó, quân Taliban đã lên tiếng đe dọa là chúng sẽ không đồng ý gia hạn thêm ngày mà quân đồng minh có thể rút ra khỏi xứ Afghanistan.
Trong khi đó quân Taliban cũng cấm không cho những người Afghans đến phi trường, đồng thời cấm không cho tất cả phụ nữ ra khỏi nhà.
Tính đến ngày thứ ba 24 tháng 8, Canada đã di tản khoảng 1,100 người Afghans đến Canada qua những chuyến bay quân sự, và còn khoảng 6 ngàn người khác đã nộp đơn xin tỵ nạn.
Trong khi đó tính từ cuối tháng 7, Hoa Kỳ đã di tản được 63,900 người ra khỏi Afghanistan, nhưng vẫn còn hàng ngàn người từng làm việc cho quân lực Mỹ vẫn chờ đợi để được di tản.
Trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, Hoa Kỳ đã di tản được 12,700 người trên 37 chuyến bay quân sự từ phi trường Kabul, trong khi có 8,900 người khác được các lực lượng đồng minh gồm cả Canada di tản ra khỏi Afghanistan.
Theo ông Jake Sullivan cố vấn an ninh tại tòa Bạch Ốc thì từ nay cho đến ngày 31 tháng 8, Hoa Kỳ vẫn còn đủ thời gian di tản tất cả những người Mỹ muốn di tản.

Tin tức khác...