Hai thủy thủ ngoại quốc bị kẹt ở bến cảng Quebec 30 tháng qua.

Quebec City: Vào mùa hè năm 2016, công ty D&D Maritime ở xứ Bahamas đã đồng ý mua lại một chiếc tàu chở hàng ở tỉnh bang Quebec với giá 750 ngàn Mỹ kim.
Một toán thủy thủ đã được công ty D&D Maritime gửi tới Quebec để lái chiếc tàu hàng này về Bahamas.
Tuy nhiên sau đó vì có những khó khăn tài chánh, công ty D&D Maritime đã không có tiền trả lương cho các thủy thủ, khiến phần lớn những thủy thủ này đều bỏ đi, chỉ còn lại hai thủy thủ vẫn còn cắm trụ ở lại là ông Richard Thompson người Bahamas và ông Vyacheslav Borshchevskij là người xứ Ukraine.
Cả hai người thủy thủ này đều ở tuổi 59 và vẫn tiếp tục ăn ngủ trên chiếc tàu của công ty D&D Maritime.
Khi được các phóng viên báo chí hỏi là tại sao họ vẫn tiếp tục sống 3 năm trên chiếc tàu này, thì hai người thủy thủ cho biết là công ty D&D Maritime đã hứa hẹn là chờ thêm một thời gian thì họ sẽ trả số lương mà họ còn thiếu cho hai người thủy thủ này: số lương mà công ty này còn thiếu của hai người thủy thủ hiện nay đã lên đến 264 ngàn Mỹ kim.

Tin tức khác...