Hai người anh em của một người Việt bị bệnh, được chiếu khán qua Hoa Kỳ.

Ông Tu Lê

San Jose, California: Trong hôm thứ ba ngày 18 tháng 6, dân biểu Zoe Lofgren ở thành phố San Jose đã thông báo là hai anh em đang sống ở Việt Nam, đã được tòa đại sứ Mỹ tạm thời cấp chiếu khán cho qua Hoa Kỳ, để hai người này có thể cho tủy sống, cứu người anh hay em của hai người này ở thành phố San Jose.
Ông Tu Lê, một người Mỹ gốc Việt bị một bệnh ung thư máu lạ và cần được truyền tủy sống thì mới có thể thoát chết.
Hai người anh em của ông Lê này là Lam Lê và Hiệp Nguyễn hiện đang ở Việt Nam, đã được thử nghiệm và có thể truyền tủy sống cứu ông anh.
Tuy nhiên trước đó vài ngày, đơn xin chiếu khán của hai ông này đã bị bác. Việc bác đơn xin qua Mỹ cứu người của tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, đã gây những phẫn nộ trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, và sau cùng qua những can thiệp của những dân biểu, thượng nghị sĩ ở California, tòa đại sứ Hoa Kỳ đã chấp thuận cho hai ông anh em của ông Tu Lê qua Mỹ.

Tin tức khác...