Hai công ty Metrolinx và Bombardier đưa nhau ra tòa

Toronto:  Đại diện cho hai công ty  Metrolinx và Bombardier đã tranh  cãi trước một phiên tòa ở thành phố Toronto, trong hôm thứ ba ngày 21 tháng 3 vừa qua, về  một hợp đồng cung cấp toa xe lửa  cho hệ thống xe lửa  Eglinton Crosstown đang được xây cất, trong thành phố Toronto.

Thẩm phán tòa  thượng thẩm tỉnh bang Ontario đã nghe lời yêu cầu của hai bên: đại diện của công ty Metrolinx muốn hủy bỏ hợp đồng mua toa xe lửa với công ty Bombardier, trong khi công ty Bombardier lại muốn  tiếp tục duy trì việc cung cấp toa xe lửa này.

Công ty Metrolinx là công ty trực  thuộc  chính quyền tỉnh bang Ontario đặc trách về hệ thống xe chuyên chở công cộng, đã ký hợp đồng trị giá 770 triệu dollars, mua những toa xe lửa cho hệ thống xe lửa “light transit” đang được thiết lập trong vùng thủ phủ Toronto.

Theo đại diện của công ty Metrolinx thì công ty này muốn hủy bỏ hợp đồng, và tìm mua toa xe lửa từ những công ty khác, vì sợ là công ty Bombardier sẽ không giao toa xe lửa đúng hẹn và sẽ gây những thiệt hại tài chánh cho công ty Metrolinx. Trong khi đó đại diện của công ty Bombardier cho là họ sẽ giao hàng đúng hẹn.

Công ty Bombardier với trụ sở chính ở thành phố Montreal, đã  có những hợp đồng giao toa xe lửa cho  hệ thống xe lửa GO trước đây, cũng như chế tạo những xe bus cho hệ thống xe bus TTC trong thành phố Toronto, và đã bị trễ nãi trong việc  giao hàng.

Tin tức khác...