Giai cấp trung lưu ở Canada

Toronto: Theo như định nghĩa, thì gia cấp trung lưu ( middle class) là giai cấp dành cho những người không nghèo mà cũng  không giầu, tài sản  ở  mức “thường thường bậc trung”.

Theo sở thống kê Canada, thì mức lương trung bình của những người trung lưu ở Canada là $70,336.

Tuy nhiên tùy theo chỗ ở mà mức lương của một người trung lưu ở Canada có thể có những thay đổi lớn.

Theo Yahoo Finance Canada thì  mức lương của một người trung lưu ở Canada, có thể thay đổi tùy từng thành phố.

Mức lương của một người trung lưu ở thành phố Halifax, tỉnh bang Nova Scotia có thể từ  mức 32 ngàn dollars lên đến 125 ngàn dollars.

– Tại thành phố Winnipeg và Ottawa, mức lương của một người trung lưu từ $40k lên đến $126k.

-Mức lương trung lưu ở thành phố Toronto là  $35k lên đến $147k.

-Mức lương trung lưu ở thành phố  Vamcouver từ $31k lên đến $137k.

-Thành phố có mức lương của giới trung lưu cao nhất là thành phố Fort McMurray với mức lương từ  $91k lên đến $297k.

Mức lương trung bình của  một người trung lưu ở thành phố  Toronto là $91k, so với mức lương trung bình của giới trung lưu ở các thành phố Edmonton và Calgary là $100k.

Khi các chính trị  gia nói là họ tìm cách giúp đỡ giới trung lưu, thì có nhữn người giàu hơn và cũng có những người nghèo hơn, vẫn cứ tưởng và nhận họ cũng thuộc giới trung lưu.

More Stories...