Giá xăng tiếp tục gia tăng

Vancouver: Ảnh hưởng của những trận bão  Harvey và Irma  tàn phá miền nam Hoa Kỳ, những nơi có những nhà máy lọc dầu lớn nhất Mỹ,  vào những tháng trước, bây giờ mới gây ảnh hưởng đến Canada và cho toàn nước Mỹ.

Trong ngày thứ bảy 4 tháng 11, giá xăng ở vùng thủ phủ Vancouver đã lên đến mức 1.479 dollars một lít: giá xăng cao nhất ở Canada.

Giá xăng ở Vancouver một năm trước là 1.20 dollars một lít.

Giá xăng cũng gia tăng  đều trên toàn Canada: $1.22 một lít ở vùng thủ phủ Toronto và thành phố Calgary. $1.24 một lít ở thành phố Montreal, $1.18 một lít ở thành phố Winnipeg.

Vùng Đại Tây Dương là nơi có giá xăng rẻ nhất Canada: giá xăng ở thành phố Halifax là $1.159 một lít.

Giá xăng ở thủ đô Ottawa là $1.169 một lít.

More Stories...