Giá nhà ở Hoa Kỳ gia tăng

New York: Theo bản chỉ số về giá nhà cửa tại Hoa Kỳ, the S&P Core Logic Case Shiller U.S. National Home Price Index,phổ biến hôm thứ tư ngày 27 tháng 11 thì giá nhà ở Mỹ đã gia tăng 3.1 phần trăm trong tháng 8, và 3.2 phần trăm trong tháng 9.
Trong số 20 thành phố lớn ở Hoa Kỳ, giá nhà gia tăng cao đến mức từ 4.5 phần trăm cho đến 6 phần trăm ở các thành phố Phoenix,Charlotte, North Carolina, Tampa và Florida.
Chỉ có một thành phố duy nhất trong số 20 thành phố lớn ở Hoa Kỳ có giá nhà sút giảm là thành phố San Francisco với giá nhà sút giảm 0.7 phần trăm.
Giá nhà gia tăng ở Mỹ, vì mức lãi suất nợ nhà giảm, khiến cho có nhiều người có khả năng mua nhà với giá cao: mức lãi suất của loại nợ nhà 30 năm cố định ở Hoa Kỳ hiện nay từ 3.6 phần trăm cho đến 4 phần trăm, và số nhà mới xây cất không đủ cho nhu cầu.

Tin tức khác...