Giá nhà ở Canada tiếp tục gia tăng

Ottawa: Trong khi các chuyên gia địa ốc tỏ vẻ lo ngại là nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada có thể bước vào vòng suy thoái, thì giá nhà ở Canada vẫn tiếp tục gia tăng.

Theo bản tường trình  the Teranet-National Bank Composite House Price Index vừa công bố, thì giá nhà ở Canada trong tháng 6 vừa qua vẫn gia tăng, dẫn đầu bởi giá nhà ở hai thành phố Toronto và Hamilton.

Giá những căn nhà độc lập ở Canada trong tháng 6 gia tăng 2.6 phần trăm, so với giá nhà trong tháng 5, và đây là mức gia tăng cao nhất của giá nhà trong tháng 6, trong vòng 19 năm qua.

Giá nhà gia tăng trong 10 trong số 11 thị trường địa ốc ở Canada trong tháng 6, dẫn đầu là giá nhà ở thành phố Hamilton gia tăng 4.1 phần trăm và giá nhà ở Toronto gia tăng 3.7 phần trăm.

Trong khi giá nhà ở thành phố Vancouver gia tăng 2.5 phần trăm.

Trong vòng 1 năm qua, giá nhà ở thành phố Toronto gia tăng 29.3 phần trăm, trong khi giá nhà ở thành phố Hamilton gia tăng 25.6 phần trăm.

More Stories...