Gía nhà gia tăng, nhưng số lượng nhà bán được sút giảm

Ottawa: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada, CREA, vừa được công bố hôm thứ hai ngày 15 tháng 8, thì  tuy giá trung bình một căn nhà ở Canada gia tăng trong tháng 7, nhưng số lương nhà bán được lại sút giảm. Trong vòng 3 tháng qua, số lượng nhà bán được ở Canada đã giảm sút hàng tháng. Số lượng nhà bán được trong tháng 7 cũng sút giảm ở vùng thủ phủ Vancouver và ở trong tỉnh bang B.C.

Số lượng nhà bán được trong tháng 7 ở Canada, giảm 1.3 phần trăm so với tháng 6.  Cũng trong tháng 7, số lượng nhà bán được ở vùng thủ phủ Vancouver sút giảm 21.5 phần trăm.

Gía nhà trung bình trên toàn Canada gia tăng 14.3 phần trăm trong vòng 1 năm tính đến tháng 7 năm nay. Riêng ở vùng đại thủ phủ Vancouver, giá nhà gia tăng 32.6 phần trăm, và gia tăng 16.7 phần trăm ở vùng đại thủ phủ Toronto.

Tin tức khác...