Giá mướn các căn condos ở Toronto ngày một mắc

Toronto: Theo bản tường trình của hội đồng địa ốc thành phố Toronto phổ biến hôm thứ sáu ngày 20 tháng 4, thì số người muốn mướn những căn condos trong thành phố Toronto gia tăng, đã khiến giá mướn các căn condos cũng tăng mạnh.
Giá mướn một căn condos, không có phòng ngủ riêng hay còn gọi là một bachelor ở thành phố Toronto, đã gia tăng từ mức $1,507 vào tháng 3 năm ngoái 2017, lên đến $1,657 trong tháng 3 năm nay, gia tăng 10 phần trăm.
Giá mướn những căn condos một phòng ngủ gia tăng 11.4 phần trăm và ở mức $1,995 một tháng, trong khi giá mướn những căn condos hai phòng ngủ cũng gia tăng 9.1 phần trăm và ở mức $2,653 một tháng.
Theo nhận định của ông Tim Syrianos, chủ tịch hội đồng địa ốc thành phố Toronto thì vùng đại thủ phủ Toronto là một trong những vùng mà người ta muốn sinh sống nhất trên thế giới trong nhiều năm sắp tới.

Tin tức khác...