Giá một căn nhà độc lập ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng 25 phần trăm.

Toronto: Thời đại dịch, những người Canadians, và nhất là những người trẻ của lớp millennial ( lớp người từ 25 tuổi cho đến 40 tuổi) có khuynh hướng mua nhà có vườn sau, tức là những căn nhà độc lập, chứ không muốn mua những căn condo chật hẹp chỉ tiện cho việc gần chỗ làm.
Thời đại dịch người ta có thể làm việc ở nhà, cho nên số người muốn mua những căn nhà độc lập gia tăng.
Theo tin của báo Toronto Star số ra ngày thứ ba 17 tháng 8 thì tính đến tháng 6 năm nay 2021, giá của những căn nhà độc lập ở trong vùng đại thủ phủ Toronto đã gia tăng 25 phần trăm trong vòng 1 năm.
Nếu tính riêng từng khu vực trong vùng đại thủ phủ, thì mức gia tăng ở nhiều nơi còn “kinh hãi” hơn nữa: Giá nhà ở khu vực thị trấn Uxbridge, Sculog and King( cách Toronto khoảng 65 cây số về hướng đông bắc) gia tăng trên 40 phần trăm trong vòng 1 năm.
Vùng đại thủ phủ Toronto GTA bao gồm thành phố Toronto và các thành phố xung quanh như Oshawa, Mississauga, Oakville, Hamilton..
Giá trung bình một căn nhà trong khu vực có mã số điện thoại là 905 lên đến 1.33 triệu dollars một căn, hay gia tăng 29 phần trăm trong vòng 1năm.
Vùng có mã số điện thoại 905 là những thành phố nằm xung quanh thành phố Toronto như Oshawa, Mississauga, Brampton, Markham, Vaughan, Hamilton, Oakville..
Giá trung bình một căn nhà độc lập trong thành phố Toronto là 1.7 triệu dollars, hay gia tăng 11.5 phần trăm trong vòng 1 năm.

Tin tức khác...