Giá một căn nhà độc lập ở Toronto gia tăng 26.3 phần trăm

Toronto :Theo bản công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto, phổ biến hôm thứ sáu ngày 3 tháng 3, thì giá nhà ở vùng thủ phủ Toronto đã gia tăng trung bình 24 phần trăm trong vòng 1 năm, tính đến cuối tháng 2 năm nay.

Theo bản công bố này thì giá của tất cả các loại nhà từ nhà độc lập xuống đến những căn condos, đều gia tăng, nhưng gia tăng cao nhất vẫn là những căn nhà độc lập : giá một căn nhà độc lập ở vùng thủ phủ Toronto gia tăng 26.3 phần trăm.

Số lượng nhà bán được cũng gia tăng 5.7 phần trăm trong vòng 12 tháng : số lượng condos gia tăng cao nhất ở mức 15.9 phần trăm , trong khi số căn nhà độc lập bán được chỉ gia tăng 3 phần trăm.

Điều này cũng dễ hiểu vì đâu có nhiều nhà độc lập tung ra trên thị trường ?

Nhiều các chuyên gia địa ốc đã khuyến cáo những người trẻ muốn định cư ở Toronto thì nên mua các căn condos, kẻo trong tương lai sẽ không có nhiều và giá cả còn có thể gia tăng cao hơn nữa ?

Tin tức khác...