Gần 190 ngàn người phải trả lại tiền CERB vì không hội đủ điều kiện

Ottawa: Theo bản công bố của sở thuế Canada hôm thứ tư ngày 10 tháng 6, thì có gần 190 ngàn người, đã nộp đơn và nhận được tiền trợ cấp khẩn cấp vì đại dịch, CERB, nay đã phải gửi trả lại tiền cho chính phủ, vì họ không đủ điều kiện.
Trong những tháng trước chính quyền đã gửi tiền trợ cấp khẩn cấp, cho tất cả những ai nộp đơn, và họ nhận được tiền ngay : $2,000 một tháng và được nhận tối đa tiền trợ cấp cho 4 tháng.
Tuy nhiên sau khi gửi tiền trợ cấp CERB cho tất cả những người làm đơn xin, sở thuế Canada mới duyệt xét lại và 190 ngàn người không có đủ điều kiện xin tiền trợ cấp, đã phải bồi hoàn.
Cũng theo sở thuế Canada thì cơ quan này cũng nhận được trên 600 tin mật báo của những cư dân về những người hay những công ty đã khai man để nhận tiền tài trợ của chính phủ trong thời đại dịch.
Thời gian tài trợ của chương trình CERB là 4 tháng, và hiện nay đảng NDP liên bang đang yêu cầu thủ tướng Trudeau gia hạn thời gian tài trợ tiền CERB thêm 4 tháng nữa.

Tin tức khác...