Đức cha Vũ Văn Thiên là tân tổng giám mục Hà Nội.

Vatican: Theo những tin tức thông báo hôm thứ bảy ngày 17 tháng 11, tòa thánh La Mã đã bổ nhiệm đức cha Vũ Văn Thiên, hiện là giám mục giáo phận Hải Phòng vào chức vụ tổng giám mục Hà Nội, thay cho đức hồng y Nguyễn Văn Nhơn, đã xin từ chức và nghỉ hưu.
Theo linh mục Trần Đức Anh của đài Radio Vatican thì đức hồng y Nhơn đã quá tuổi 80, cần phải nghỉ hưu nên tòa thánh đã bổ nhiệm đức giám mục Vũ Văn Thiên thay thế.

Đức Hồng y cha Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn giữ chức Giám mục chánh tòa Đà Lạt từ tháng 3 năm 1994, trước khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục địa phận Hà Nội vào tháng 5 năm 2010 và trước khi được phong chức hồng y vào tháng 2 năm 2015..
Đức tân Tổng giám mục Hà Nội năm nay 58 tuổi, sinh tại Kẻ Sặt, Hải Dương, được thụ phong linh mục năm 1988, và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Hải Phòng từ tháng 11 năm 2012 .

Tin tức khác...