Dự án xây cất một nông trại thâu năng lượng mặt trời lớn nhất Canada

Edmonton, Alberta: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ ba ngày 16 tháng 11, một dự án xây cất một nông trại thâu năng lượng mặt trời lớn nhất Canada ở tỉnh bang Alberta, thủ đô của nền kỹ nghệ sản xuất dầu khí ở Canada.
Dự án này sẽ tạo thêm trên 1 ngàn công ăn việc làm mới ở miền nam tỉnh bang Alberta.
Theo ông Dan Balaban, chủ tịch điều hành của công ty năng lượng Greengate, thì khu vực nông trại rộng bằng kích thước của 1,600 sân chơi banh bầu dục và công ty này sẽ thiết lập trên 1 triệu tấm nhận năng lượng mặt trời.
Nông trại thâu nhận năng lượng mặt trời này dự trù sẽ cung cấp điện cho 150 ngàn gia đình.
Việc xây cất nông trại thâu nhận năng lượng mặt trời này dự trù sẽ hoàn tất vào cuối năm 2022.
Nông trại này có tên là Travers Solar và nằm gần làng Lomond trong quận Vulcan.
Cũng theo ông chủ tịch Balaban thì khu vực miền nam tỉnh bang Alberta có ánh nắng mặt trời 300 ngày trong 1 năm, và nguồn năng lượng này cũng không kém gì nguồn năng lượng mặt trời ở tiểu bang Florida.

Tin tức khác...