Đồng hương Phú Yên Houston họp mặt mừng xuân

Hội đồng hương Phú Yên Houston đã mừng Xuân Kỷ Hợi tại Ocean Palace vùng Southwest Houston, với sự tham dự của đồng hương thân hữu cùng sinh hoạt và thưởng thức một chương trình văn nghệ phong phú đặc biệt có phần thi nhạc Bolero có thưởng do đồng hương thân hữu thực hiện.
Sau phần nghi thức khai mạc, Ban chấp hành phúc trình báo cáo sinh hoạt năm vừa qua và kế hoạch năm 2019.

Bạch Cúc

Tin tức khác...