Đoàn lữ hành của những người xin tỵ nạn đến biên giới Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ.

Tijuana, Mễ Tây Cơ: Sau cuộc hành trình kéo dài trên 1 tháng, của khoảng 200 người Trung Mỹ, xuất hành từ xứ Guatemala, đi xuyên qua Mễ Tây Cơ, thì vào ngày 29 tháng 4 vừa qua, những người này đã đến biên giới Mỹ và Mễ Tây Cơ.
Họ chuẩn bị đến trạm gác biên giới của Hoa Kỳ ở thành phố Sandiego, nhưng các giới chức di trú Mỹ cho biết là cơ sở nhận đơn xin tỵ nạn đã không còn chỗ trống và những người muốn xin tỵ nạn này đã phải chờ bên kia biên giới.

Tổng thống Trump đã biết về đoàn lữ hành này từ nhiều ngày qua, và ông đã nói là ông sẽ chặn đứng đoàn di dân đang tìm cách vào đất Mỹ, và cũng buộc chính quyền Mễ Tây Cơ phải có biện pháp ngăn chận.

Tuy nhiên Mễ Tây Cơ cũng chả buồn ra tay, cứ để mặc cho đoàn lữ hành di dân tiến bước.
Những người di dân này tìm cách đến Mỹ, cho dù xứ này đang có những biện pháp gắt gao ngăn cản.
Năm nào cũng có những đoàn lữ hành di dân của những người Trung Mỹ, xin tỵ nạn ở Hoa Kỳ.

Một người trong đoàn lữ hành là bà Wendi Garcia 36 tuổi, đi cùng với đứa con trai 2 tuổi, đến từ xứ Honduras.
Theo lời bà Garcia thì bà muốn có một chỗ mà bà có thể đi làm nuôi con.

Tin tức khác...