Do Thái cho cư dân chủng ngừa covid mũi thứ ba

Tel Aviv: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật, chính quyền Do Thái đã cho cư dân từ 12 tuổi trở lên được chủng ngừa covid mũi thứ ba.
Trong khi đó theo lời thủ tướng Naftali Bennett thì ông kêu gọi những cư dân từ 12 tuổi trở lên mau mắn đi chủng ngừa covid mũi thứ ba.
Cũng theo thủ tướng Bennett thì phải chủng ngừa covid mũi thứ ba, mới được xem như hoàn tất việc chủng ngừa.
Trước đây 1 tháng, Do Thái đã cho chủng ngừa covid mũi thứ ba cho những người già trên 75 tuổi và chiến dịch chủng ngừa này xem ra thành công.
Theo kết quả của các cuộc khảo cứu, thì một thời gian sau khi chủng ngừa covid hai mũi thuốc, số lượng miễn nhiễm trong cơ thể chống lại covid sút giảm và vì thế cần thêm mũi thứ ba trợ lực.
Tuy nhiên quyết định của nhiều nước tây phương cho chủng ngừa mũi thứ ba, đã bị tổ chức y tế thế giới WHO không đồng ý: tổ chức này muốn trì hoãn việc chủng ngừa covid mũi thứ ba, và dành số thuốc chủng này cho những quốc gia nghèo đói, đang bị đại dịch hoành hoành, nhưng lại không có thuốc chủng ngừa ít ra là một mũi, còn nói chi đến chủng ngừa hai hay 3 mũi?

Tin tức khác...