Điều khiển máy bay không người lái mà không có bằng lái, sẽ bị phạt.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo thì bắt đầu từ ngày thứ bảy 1 tháng 6 năm nay 2019, những người nào điều khiển những máy bay không người lái, mà những chiếc máy bay này cân nặng từ 250 grams lên đến 25 ký lô grams mà không có bằng lái, sẽ bị phạt mà số tiền phạt lên đến 5 ngàn dollars.
Theo bộ giao thông liên bang thì những máy bay không người lái sẽ không được bay trên những không phận của các phi cơ, và cách xa những nơi có người qua lại ít ra là 30 mét.
Những người muốn điều khiển máy bay không người lái còn phải qua những cuộc điều tra an ninh nếu cho máy bay bay gần những không phận dành cho những máy bay thường.

Tin tức khác...