Dịch cúm năm nay khiến trên 82 người Canadians đã bị chết.

Toronto: Tính đến ngày thứ sáu 19 tháng giêng, và khi mùa cúm vẫn chưa chấm dứt, đã có ít nhất 82 người Canadians đã bị chết vì những liên quan đến dịch cúm.
Mùa cúm mới đi được một phân nửa thời gian, mà theo các chuyên gia y tế thì vẫn chưa quá trễ để chích ngừa, nếu bạn chưa chích ngừa cúm.
Trong mùa cúm năm nay, có rất nhiều người đã bị cúm trên 1 lần vì nhiễm những loại vi rút gây bệnh cúm khác nhau.
Các chuyên gia y tế ở Canada, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Anh, Âu Châu và Trung quốc đã cho biết là họ thấy số người bị cúm gia tăng trong năm nay.
Theo bác sĩ Issac Bogoch của bệnh viện Toronto General thì cách ngừa cúm là “rửa tay thường xuyên, chích ngừa và nếu bị cúm thì phải ở nhà, đừng đi làm hay đi ra ngoài, lây bệnh cúm cho người khác”.
Bác sĩ Bogoch cũng cho biết là bây giờ cũng chưa quá trễ cho việc chích ngừa, tuy là thuốc ngừa cần hai tuần sau mới công hiệu, vì mùa cúm có thể kéo dài đến đầu tháng 3.
Theo bản thống kê của cơ quan y tế công cộng Canada thì tính đến ngày 13 tháng giếng, có 20,349 người bị cúm, 2,168 người phải vào bệnh viện và 82 người chết.

Tin tức khác...