Đi chợ Longos thì nhớ phải đeo khẩu trang

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 4 tháng 5, các viên chức của hệ thống siêu thị Longos ở vùng đại thủ phủ Toronto loan báo là những khách hàng muốn vào các chi nhánh của hệ thống siêu thị này, phải đeo khẩu trang.
Đây là những thay đổi mới của hệ thống siêu thị này: những tuần trước chỉ có nhân viên của siêu thị này mới bắt buộc phải mang khẩu trang mà thôi.
Hệ thống siêu thị Longos ở Toronto là một hệ thống siêu thị dành cho những người giàu có, vì hàng hóa tuy tươi tốt, phẩm chất tốt hơn so với các hệ thống siêu thị bình dân khác như No Frills, nhưng giá bán hàng hóa ở siêu thị Longos đắt hơn so với giá cả của những hệ thống siêu thị khác ở GTA.

Tin tức khác...