Đầu tư vào Việt Nam qua quỹ đầu tư hỗ tương

Một trong những cách đầu tư gián tiếp vào sự phát triển kinh tế của một nước là mua cổ phiếu của các công ty lớn và vững vàng trong xứ đó.
Nhưng có những giới hạn mà một cá nhân không thể làm là không có tiền mua cổ phiếu của nhiều công ty, không có thời gian theo dõi nghiên cứu nên mua cổ phiếu của công ty nào là công ty tốt?
Cho nên việc đầu tư vào những quốc gia nước ngoài nhất là các quốc gia đang phát triển, thì người ta nên bỏ tiền đầu tư vào các quỹ đầu tư hỗ tương.
Một trong những quỹ đầu tư nhắm vào những quốc gia có nền kinh tế đang phát triển là Fidelity Emerging Markets Funds.

Người quản lý của quỹ đầu tư này là ông Adams Kutas.
Thời Báo đã có dịp tiếp xúc với ông và được biết, thân phụ của ông là một di dân từ Hung Gia Lợi đến Canada vào năm 1957, bà mẹ của ông là một người Hoa Kỳ.

Ông đã trở về thăm Hung Gia Lợi và chứng kiến sự phát triển của nền kinh tế xứ này vào những năm 1992, sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ. Nhờ vào những kinh nghiệm bản thân đã trải qua, giúp ông có những yếu tố cân nhắc, khi mua cổ phiếu của những quốc gia đang phát triển.
Tên gọi của quỹ đầu tư do ông Kutas làm quản lý có tên là Fidelity Frontier Emerging Markets Funds, khác với các quỹ đầu tư Emerging Markets Funds. Quỹ đầu tư vào các quốc gia mới bắt đầu phát triển (Frontier Emerging Markets) nhắm vào các quốc gia có nền kinh tế chưa phát triển mạnh mẽ. Và một trong những quốc gia này, theo ông Kutas là Việt Nam.

Trong khi những quốc gia trong nhóm gọi là Emerging Markets là những quốc gia có nền kinh tế phát triển (Emerging Markets) như Trung quốc, Đài Loan , Nam Hàn… là những quốc gia đã có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ trong vòng 25 năm qua, trong khi những quốc gia như Việt Nam được liệt vào nhóm những quốc gia mới bắt đầu phát triển.

Cũng theo nhận xét của ông Kutas thì nền kinh tế của Việt Nam sẽ được hưởng những lợi điểm, trong cuộc chiến mậu dịch diễn ra giữa Trung quốc và Việt Nam.

Theo ông quản lý Kutas thì từ ngày 15 tháng 1 năm 2016, ngày quỹ Fidelity Frontier Emerging Market bắt đầu hoạt động cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2018, quỹ đã có lời 16.4 phần trăm.

Nhà quản lý Adam Kutas tốt nghiệp văn bằng cử nhân về kinh tế năm 1992 ở trường đại học Western Ontario, và là một chuyên viên phân tích tài chánh, Chartered Financial Analyst (CFA), và làm việc cho quỹ đầu tư Fidelity từ năm 1996, qua nhiều chức vụ, trước khi làm quản lý quỹ đầu tư vào các quốc gia đang phát triển.

Tin tức khác...